mandag 30. juni 2014

Ved Telemarkskanalen

Langs Telemarkskanalen fins det mange perler, ei av desse er Vrangfoss sluser. Det er det største og flottaste av sluseanlegga i Telemarkskanalen og då me var ved slusene fekk me sjå slusing av båtane Victoria og  Telemarken.

Litt om Vrangfoss sluser
Det består av fem løftekammer med ei samla løftehøgde på 23 m. Før kanaliseringa gjekk Vrangfoss innpå to km med eit fall på 25 meter gjennom eit trongt fjellskar med høge utoverhengande sider. Anleggsarbeidet ved Vrangfoss frå 1887 til 1892 var svært omfattande: To kilometer stryk, djupt nede i kløfter og skar vart regulert til ein dam og ein kanal. Den gamle nåledammen vart erstatta av ny betongdemning i 1962. Demninga, som er 32 m høg og 21 m tjukk, demte opp vassdraget til Lunde med eit par meter. Vasskraftene blir utnytta i kraftverket ved Vrangfoss. Før kanalen sto ferdig var Vrangfoss sjølve flaskehalsen i tømmerfløtinga på vassdraget. Det het seg at tømmeret kunne bli liggande i Vrangfoss i fleire år, at det ofte ikkje lyktas å få laus alt det gamle tømmeret før det kom nytt, og at opptil 14 mann var sysselsatt året rundt med å få tømmervasane laus. Gnissingane i tømmerhaugane kunne til og med føre til at det gikk varmgang i tømmeret så det tok fyr.


Me fekk også prøve bacalao på restaurant Slusemesteren i svært sjarmerande omgivnader. http://www.slusemesteren.no

Vidare kjørte me til Ulefoss og medan me smakte på isen ved Ulefoss sluser fekk me sjå att Victoria og Telemarken som vart slusa ned til Nordsjø: http://www.skiensvassdraget.no/tur-fra-ulefoss-sluser-til-vrangfoss-slusermandag 2. juni 2014

No ventar me berre..

I kaninburet førebur kaninen eit lunt reir til små, nakne kropper, no er det berre ei veke til ungene kjem. Egga i rugemaskinen vil byrje å pipe midt i juni. Gullerøter, redikk, tomat, squash, salat, persille og basilikum m.m. godgjer seg i solvarm jord. Me har allerede fått kjenne på sommar og badevatn i elva. No manglar berre turistar i gamlehuset, så kan sommaren byrje.